Harmånger Trädgård

Trädgården i Harmånger har en lång historik. På marken har handelsträdgårdsverksamhet och plantskoleverksamhet drivits sedan mer än 50 år nu.

Familjen Essblad tog över driften år 2008. Planerna är att fortsätta verksamheten i framtiden men i nuläget ligger verksamheten vilande i avvaktan på beslut angående dragning av ny E4 samt järnvägsspår. En av spårdragningarna går rakt igenom både trädgård och bostadshus.. Ett beslut som vi nu väntat på i drygt tre år... För att fortsätta driften av trädgården skall vara möjlig krävs omfattande renoveringar och ekonomiska investeringar, så länge beslutet angående dragningen av E4 försenas så kan inga större investeringar göras, då det är högst oklart om den investeringen återfås vid ett tvingande friköp i framtiden.
 
Visar 0 objekt
[Insert heading]Price
Sortera 
 
Sortera 
 
[Insert heading]Price
Visar 0 objekt